• فراخوان طرح های فرهنگی

  فراخوان طرح های فرهنگی

  اجرای فراخوان طرح های فرهنگی هنری آموزشی کانون های فرهنگی هنری مساجد تا 2 دیماه
  ادامه ...

 • طرح بیمه اعضای کانون

  طرح بیمه اعضای کانون

  ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد پیرو شناسایی و ساماندهی اعضای کانون های فررهنگی هنری مساجد در سامانه بچه های مسجد در نظر دارد در گام دوم، بسته حمایت بیمه ای اعضا را با همکاری بیمه معلم ارائه نماید.
  ادامه ...

 • برپایی ایستگاه های جمع آوری کمک های مردمی

  برپایی ایستگاه های جمع آوری کمک های مردمی

  باعنایت به خسارتهای ناشی از سیل های اخیر در چند استان کشور و لزوم همیاری و مساعدت به هم وطنان آسیب دیده، از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عنوان سفیران فرهنگ ایرانی اسلامی انتظار می رود، همچون گذشته دستان یاری بخش خود را جهت ارسال کمک به مناطق سیل زده بگشایند.
  ادامه ...

 • فراخوان گروه های سرود مساجد

 • فراخوان طرح های فرهنگی

 • مسابقه دوقدم مانده به صبح

 • طرح بیمه اعضای کانون

 • برپایی ایستگاه های جمع آوری کمک های مردمی

- 29 ارديبهشت 1398 - ساعت 18:51

سه چیز است که محبت آورد:قرض دادن،فروتنی و بخشش.

حدیث

برپایی ایستگاه های جمع آوری کمک های مردمی

باعنایت به خسارتهای ناشی از سیل های اخیر در چند استان کشور و لزوم همیاری و مساعدت به هم وطنان آسیب دیده، از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عنوان سفیران فرهنگ ایرانی اسلامی انتظار می رود، همچون گذشته دستان یاری بخش خود را جهت ارسال کمک به مناطق سیل زده بگشایند.

فراخوان گروه های سرود مساجد

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان به منظور تعریف برنامه هدفمند از کلیه مدیران محترم کانون های فرهنگی هنری مساجد درخواست می نماید در صورتی که در حوزه سرود گروه و افرادی در کانون فعال هستند اطلاعات مربوطه را در فرم ذیل درج نمایند.

فراخوان طرح های فرهنگی

اجرای فراخوان طرح های فرهنگی هنری آموزشی کانون های فرهنگی هنری مساجد تا 2 دیماه

مسابقه دوقدم مانده به صبح

مسابقه محتوایی ویژه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با محوریت نرم افزار چند رسانه ای «دو قدم مانده به صبح».

طرح بیمه اعضای کانون

ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد پیرو شناسایی و ساماندهی اعضای کانون های فررهنگی هنری مساجد در سامانه بچه های مسجد در نظر دارد در گام دوم، بسته حمایت بیمه ای اعضا را با همکاری بیمه معلم ارائه نماید.

نظر شما در باره سایت جدید رواق چیست
نظر شما در باره سایت جدید رواق چیست