• برپایی ایستگاه های جمع آوری کمک های مردمی

  برپایی ایستگاه های جمع آوری کمک های مردمی

  باعنایت به خسارتهای ناشی از سیل های اخیر در چند استان کشور و لزوم همیاری و مساعدت به هم وطنان آسیب دیده، از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عنوان سفیران فرهنگ ایرانی اسلامی انتظار می رود، همچون گذشته دستان یاری بخش خود را جهت ارسال کمک به مناطق سیل زده بگشایند.
  ادامه ...

 • طرح بیمه اعضای کانون

  طرح بیمه اعضای کانون

  ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد پیرو شناسایی و ساماندهی اعضای کانون های فررهنگی هنری مساجد در سامانه بچه های مسجد در نظر دارد در گام دوم، بسته حمایت بیمه ای اعضا را با همکاری بیمه معلم ارائه نماید.
  ادامه ...

 • مسابقه دوقدم مانده به صبح

  مسابقه دوقدم مانده به صبح

  مسابقه محتوایی ویژه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با محوریت نرم افزار چند رسانه ای «دو قدم مانده به صبح».
  ادامه ...

 • فراخوان طرح های فرهنگی

  فراخوان طرح های فرهنگی

  اجرای فراخوان طرح های فرهنگی هنری آموزشی کانون های فرهنگی هنری مساجد تا 2 دیماه
  ادامه ...

 • فراخوان گروه های سرود مساجد

  فراخوان گروه های سرود مساجد

  دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان به منظور تعریف برنامه هدفمند از کلیه مدیران محترم کانون های فرهنگی هنری مساجد درخواست می نماید در صورتی که در حوزه سرود گروه و افرادی در کانون فعال هستند اطلاعات مربوطه را در فرم ذیل درج نمایند.
  ادامه ...

 • جشنواره تجلیل از پژوهشگران مساجد و مراکز فرهنگی

  جشنواره تجلیل از پژوهشگران مساجد و مراکز فرهنگی

  به منظور اتخاذ سیاست هماهنگ و اعمال ضوابط مدون و تسریع در روند ارزیابی فعالیت های پژوهشی فعالان و مسئولین کانون ها مراکز فرهنگی استان اصفهان و تهیه بانک اطلاعات ظرفیت های علمی پژوهشی فعالان فرهنگی این جشنواره با همکاری دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان و بنیاد فرهنگی بقیه الله اجرا می شود.
  ادامه ...

 • بانک اطلاعات خدمات و ظرفیت های مشارکتی

  بانک اطلاعات خدمات و ظرفیت های مشارکتی

  بی شک حرکت های خود جوش مردمی در عرصه فرهنگ به ترویج و تثبیت هویت فرهنگی کمک شایانی می کنند. بدین منظور برآن شدیم تا ظرفیت ها وخدمات مجموعه های فرهنگی شهر اصفهان را شناسایی کرده، درقالب بانک اطلاعاتی در اختیار دیگر مجموعه های فرهنگی شهر اصفهان قراردهیم.
  ادامه ...

 • خبرنگار فرهنگ

  خبرنگار فرهنگ

  فراخوان عرصه رسانه، خبرنگاری و فضای مجازی شما هم می توانید یک رسانه باشید
  ادامه ...

 • بسیار مهم/ فوری/ ثبت اعضا در سامانه بچه های مسجد

  بسیار مهم/ فوری/ ثبت اعضا در سامانه بچه های مسجد

  با توجه به اهمیت و ضرورت ثبت اعضای کانونهای فرهنگی هنری در سامانه بچه های مسجد مدیران مسئول اعضای کانون در تمامی سنین کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال و خواهران و برادران را در این سامانه ثبت نام نمایند
  ادامه ...

 • دوره آموزشی مدیریت فرهنگی«چهل چراغ»

  دوره آموزشی مدیریت فرهنگی«چهل چراغ»

  دوره آموزشی مدیریت فرهنگی سطح مقدماتی ویژه فعالان و مسئولین کانون های فهنگی هنری مساجد و مراکز فرهنگی و قرآنی به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد و بنیاد فرهنگی، قرآنی بقیه الله و همکاری دانشگاه فرهنگ و هنر از 1 آذر لغایت 13 دی ماه پنج شنبه و جمعه ها برگزار می گردد.
  ادامه ...

 • فراخوان جشنواره روستای دوستدار کتاب

  فراخوان جشنواره روستای دوستدار کتاب

  هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام هـای انجام شـده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـکاری در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها، و معرفـی فعالیت هـای فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتابخوانـی اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دسـتگاه های فعال در روسـتا انجام شـده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش بینی شـده اسـت.
  ادامه ...

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398 - ساعت 18:48
يکشنبه 29 ارديبهشت 1398 - ساعت 18:48

سه چیز است که محبت آورد:قرض دادن،فروتنی و بخشش.

حدیث

فراخوان گروه های تئاتر مساجد

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان در نظر دارد با همکاری دفتر مردمی تئاتر مسجد هوزه هنری ضمن شناسایی گرو ها و علاقه مندان هنر نمایشی مساجد ضمن تقویت این گروه ها زمینه ترویج معارف دینی و فرهنگی از طریق کالبد تئاتر مسجد را فراهم آورد.

(فرم 16)رصد فعالیت های فراغتی کانون های فرهنگی هنری مساجد

جهت شناسایی فعالیت های فراغتی کانون فرم زیر را تکمیل فرمایید