ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 254557
تاریخ انتشار : 27 اسفند 1397 4:1
تعداد بازدید : 6601

طرح بیمه اعضای کانون

ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد پیرو شناسایی و ساماندهی اعضای کانون های فررهنگی هنری مساجد در سامانه بچه های مسجد در نظر دارد در گام دوم، بسته حمایت بیمه ای اعضا را با همکاری بیمه معلم ارائه نماید.

لذا خواهشمند است با توجه به موارد ذیل درخصوص تکمیل اطلاعات و بیمه کلیه اعضای کانون اقدام فرمایید

1-    بیمه اعضا از نوع بیمه مسئولیت مدنی مجتمع ها و مراکز آموزشی می باشد.

2-    این بیمه کلیه اعضا را در کلیه حوادث ناشی از فعالیت کانون در درون و بیرون از کانون(محدوده جغرافیایی کل کشور) پوشش می دهد.

3-    مدت اعتبار بیمه یک سال از تاریخ شروع خواهد بود.

4-    بیمه ویژه کلیه اعضایی است که توسط کانون ها در سامانه بچه های مسجد ثبت شده اند. 

5-    حدود تعهدات بیمه نامه

بیمه در 2 سطح طراحی شده است

 الف)بیمه فضای کانون و مسجد : این سطح کلیه فعالیت های کانون که در فضای فیزیکی مسجد انجام می شود و نیز ساختمان و اثاثیه مسجد و دفتر کانون را به شیوه زیر  بر اساس تعداد اعضای کانون به 2 سطح پوشش می دهد.

- کانون هایی که حد اقل 40 و حد اکثر 199 عضو را بیمه کنند.( تنها 1 نفر بیمه غرامت و دیه دارد)

بیمه حریق، صائقه و انفجار

هزینه ارزش سازه دفتر کانون + ارزش اثاثیه و لوازم

جمع کل اموال تحت پوشش

ارزش عیانی ، اثاثیه و دکراسیون دفتر کانون

1.000.000.000

بیمه مسئولیت مدنی

نوع پوشش

سرمایه به ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه(ماه عادی)

3.300.000.000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه(ماه حرام)

4.400.000.000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه(ماه حرام)

4.400.000.000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

70.000.000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

70.000.000

- کانون هایی که بیش از 200 نفر بیمه شده داشته باشند.(سقف 3 نفر بیمه و غرامت دارد)

بیمه حریق، صائقه و انفجار

هزینه ارزش سازه مسجد + ارزش اثاثیه و لوازم

جمع کل اموال تحت پوشش

بیمه مساجد مرکز استان

654.000

بیمه مساجد شهری

457.800

بیمه مساجد روستایی

261.600

بیمه مسئولیت مدنی

نوع پوشش

سرمایه به ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه(ماه عادی)

3.300.000.000

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه(ماه حرام)

4.400.000.000

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه

13.200.000.000

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

70.000.000

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

210.000.000

 

ب) بیمه اردوها و فعالیت های خارج از فضای مسجد: این سطح از بیمه کلیه فعالیت های کانون که در خارج از چهارچوب فیزیکی مسجد انجام می شود را پوشش می دهد.(اردوها، ایستگاه های صلواتی، راهپیمایی ها و...)

- جهت استفاده از این بخش بیمه کانون هایی که در ابتدا لیست و مبلغ بیمه را پرداخت کرده اند از طریق ارسال لیست بیمه شرکت کنندگان در اردو حد اکثر 48 ساعت قبل از برگزاری اردو برای آقای تسلیمی تحت پوشش قرار خواهند گرفت. 

جهت ارسال لیست بیمه جهت اردو از این لیست استفاده کنید.

- لیست بیمه بایست با لیست اولیه که توسط کانون ارائه شده تطابق کند و درصوذت وجود افراد اضافه بر لیست اولیه بایست مبلغ بیمه آن افراد جداگانه پرداخت شود.

6-    مبلغ بیمه برای هر نفر 50.000 ریال می باشد که می بایست توسط هر کانون از اعضا دریافت و به حساب ذیل واریز گردد. فیش واریزی  در شهرستان ها به ادارات شهرستان و در اصفهان به دبیرخانه تحویل نمایند.

شماره حساب

به نام

600066064

بانک تجارت به نام محمد رضا نیستانی و پریسا آقایی

 

7-    اطلاعات اعضای بیمه شده توسط کانون ها دریافت و پس از تجمیع به شرح جدول ذیل در قالب فایل اکسل به مسئول بیمه ستاد استان نمایندگی 3585 بیمه معلم(خانم مهدوی 09135543422) از طریق پیام رسان واتس اپ یا ایتا ارائه شود.

جهت ارسال اطلاعات بیمه کانون و اعضا این فرم را دریافت و به صورت دقیق تکمیل نمایید.

 

 

 

8-    جهت پوشش آتش سوزی و  مسئولیت مدنی(بیمه فیروزه ای) درصورت عدم رسیدن به حد نصاب فوق الذکر نرسد مساجد می توانند با پرداخت ما به تفاوت وجه بیمه پوشش بیمه مذکور را دریافت کنند.

9-    خدمات آتی ستاد استان تنها به اعضای بیمه شده کانون تعلق می گیرد. بدیهی است اعضای بیمه شده تنها به عنوان عضو نهایی کانون در نظر گرفته شده و در ارزیابی ها و حمایت های آتی مد نظر قرار خواهد گرفت.

10-آخرین مهلت ارسال لیست ها و فیش واریزی99/5/30 می باشد.

11-جهت ارسال لیست ها و پیگیری با جناب آقای تسلیمی هماهنگی فرمایید.

12-برای کلیه افراد بیمه شد کارت خدمات بیمه ای صادر خواهد شد.

 نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
سه شنبه 26 تير 1403